top of page

INTERNATIONAL

Globe_icon.png

All users use the same platforms irrespective of nationality or citizenship - the same ID cards, the same online app

RIGHT TO DEMAND

police-border.png

SET THE RULES FOR THE IDENTIFICATION OF EXTERNAL PERSONS, proof of identity via IREW'EEV may be strictly demanded

UNBREAKABLE

security.png

The interconnection of ID card platforms and the online app means that the system is practically unbreakable - DUAL SYSTEM 

MEZINÁRODNÍ

Globe_icon.png

Všichni uživatelé využívají stejné platformy, bez ohledu na národnost nebo státní příslušnost - stejné ID karty, stejnou online aplikaci.

MOŽNO VYŽADOVAT

police-border.png

Stanovte pravidla pro identifikaci externích osob. Identifikace prostřednictvím IREW’EEV může být striktně vyžadována.

NEPROLOMITELNÝ

security.png

Propojením platforem ID karet a on-line aplikace je celý systém prakticky neprolomitelný > DUÁLNÍ SYSTÉM

INTERNATIONAL

Globe_icon.png

Alle Benutzer nutzen die selbe Plattform unabhängig von ihrer Nationalität oder Herkunft - gleiche ID Cards, gleiche App

ERFORDERLICH

police-border.png

Stellen Sie Ihre Regeln für Fremdpersonen-Identifikation. Fordern Sie unbedingt Indentifikation durch IREW’EEV

UNBESIEGBAR

security.png

Durch die Verknüpfung von ID Card und Online App ist das gesamte System praktisch unbesiegbar > DUAL SYSTEM

bottom of page