top of page

Wniosek o rabat ilościowy

W przypadku rejestracji większej ilości osób oferujemy rabaty ilościowe.

Czy zamierzasz w krótkim czasie zarejestrować większą ilość osób? Jeśli tak, to możesz złożyć wniosek o rabat ilościowy. Wystarczy tylko podać informację o liczbie osób, dla których będą wydawane karty IREW eID Card EEV, co umożliwi nam uwzględnić rabat ilościowy na koncie firmy. Rabat ilościowy będzie miał charakter stały.

UWAGA: Rejestracja zaplanowanej liczby osób musi się odbyć w trakcie 3 miesięcy po aktywacji rabatu. Jeżeli podana liczba osób nie zostanie w określonym terminie zarejestrowana, wtedy obciążymy Twoją firmę różnicą ceny.

WYSOKOŚĆ RABATU W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY KART

01 - 10     -     0%

11 - 20     -     5%

21 - 50     -   10%

50 a více  -  15 %

bottom of page