top of page

CREATED FOR CORPORATE SECTOR

IREW dla firm i instytucji

IREW posiada wiele funkcji, które znajdą zastosowanie zarówno w ramach podmiotu, jak i na zewnątrz, system przyczynia się do zwiększenia lojalności pracowników wobec pracodawcy, może oznaczać także zaletę konkurencji

APP_CARD_picture.png

>      zarejestruj swoją firmę

>>    zarejestruj pracowników

>>>  dodaj pracowników do firmy

Pomożemy Ci poważnie poinformować Twoich klientów i dostawców o integracji Twojej firmy z IREW

Zalety systemu i możliwości zastosowania w praktyce

IREW oferuje szereg możliwości zastosowania Oprócz tzw. twardych funkcji, które zostały w jednoznaczny sposób określone i opisane, system oferuje dodatkowe efekty polegające na budowaniu lojalności i zwiększenia identyfikacji pracownika z firmą. 

IDENTYFIKACJA

Identyfikacja osób

Weryfikacja osób, których tożsamość lub przynależność do korporacji może zostać z jakichkolwiek powodów zakwestionowane.

Szczególnie dotyczy to pracowników wysłanych przez inną firmę, np. kierowców TIRów, doręczycieli, techników rewizyjnych i serwisowych, inni osób odwiedzających firmę.

Identyfikacja osoby z wyprzedzeniem

Jednolita identyfikacja tożsamości osób z całego świata 

System IREW'EEV jest ogólnoświatowy. Wszystkie zarejestrowane osoby używają takiego samego środka identyfikacji tożsamości, bez względu na narodowość lub obywatelstwo.

Informacje o wykształceniu, umiejętnościach, używanych językach itp.

Wniosek o wydanie karty dla przyszłego pracownika pozwala weryfikację jego tożsamości przed rozpoczęciem pracy w firmie.  W przypadku niezgodności użytkownik ma możliwość takiego pracownika odrzucić, ewentualnie poprosić o innego pracownika.

W systemie IREW można znaleźć informacje o wykształceniu, umiejętnościach lub językach, prawach jazdy i innych uprawnieniach itp.

ŻĄDANIE PRZEDSTAWIENIA KARTY JEST ZGODNE Z PRAWEM

Żądanie przedstawienia karty IREW'EEV w celu udowodnienia tożsamości osoby jest zgodne z prawem.

W odróżnieniu od innych dowodów tożsamości z większym poziomem zabezpieczenia, jak np. dowody osobowe lub Paszporty, żądanie udowodnienia tożsamości za pomocą systemu IREW jest zgodne z prawem. Rejestracja pracowników w systemie IREW może być np. jednym z warunków udziału w procesie rekrutacji itp.

ŹRÓDŁO INFORMACJI

Możliwość udostępnienia informacji o szkoleniach, uprawnieniach itp.

Udostępnij informacje o szkoleniach, specjalistycznych uprawnieniach zawodowych swoich pracowników swoim odbiorcom. Dodaj własne pola i zapisz niezbędne dokumenty.

* Ta funkcja jest w przygotowaniu

Ocena pracowników i udostępnienie ocen poprzednich pracodawców

System IREW zawiera oceny pracowników dokonane przez ich poprzednich pracodawców, w tym zagranicznych. W wypadku zakończenia stosunku pracy, system umożliwia, by aktualny pracodawca dodał do pracownika jego ocenę na użytek następnych pracodawców. 

ZARZĄDZANIE Z UPRAWNIENIAMI ELEKTRONICZNYMI

Wewnętrzne uprawnienia elektroniczne

Zewnętrzne elektroniczne uprawnienia

eID IREW Card posiada chip MAFIRE-DESFIRE, który umożliwia odczytanie numeru karty przez większość nowoczesnych systemów kontroli dostępu i ewidencji obecności. Kartę można wykorzystać także do celów wewnątrz firmy, co stanowi alternatywę do zaprowadzania innych identyfikatorów.

Programy lojalnościowe

Karta eID IREW Card posiada chip MAFIRE-DESFIRE, który umożliwia odczytanie numeru karty przez większość nowoczesnych systemów kontroli dostępu i ewidencji obecności. Kartę można używać do określenia uprawnień w stosunku do pracowników zewnętrznym, np. w stosunku do dostępu do stref załadunkowych i manipulacyjnych, wspólnych przestrzeni, które nie są dostępne publicznie. 

Karta eID IREW Card posiada chip MAFIRE-DESFIRE, który umożliwia odczytanie innych danych, np. w ramach systemów lojalnościowych, naliczania punktów itd.

BEZPOŚREDNI KONTAKT

Szybki kontakt pracownika zewnętrznego z bezpośrednim przełożonym

Oprócz podstawowych danych o pracodawcy system IREW zawiera także dane kontaktowe bezpośredniego przełożonego konkretnego pracownika zewnętrznego. W przypadku potrzeby pilnego rozwiązania wszelkich spraw użytkownik może zwrócić się do konkretnej odpowiedzialnej osoby

Kontakt z byłymi pracownikami

System IREW oferuje możliwość kontaktów np. z byłymi pracownikami, również w przypadku, że ich dane kontaktowe całkowicie się zmieniły, np. za pośrednictwem ich aktualnego pracodawcy.

ICE  |  in case of emmergency

w przypadku zagrożenia osób

w sytuacjach czasowej niedyspozycji

Kontakt z bliskimi

System IREW może zawierać dane kontaktowe bliskich osoby zarejestrowanej. W przypadku zagrożenia lub czasowej niedyspozycji osoby zarejestrowanej można poinformować krewnych lub znajomych.

informacje o stanie zdrowia

 

Tak samo, jak dane kontaktowe bliskich, na zasadach dobrowolności można wprowadzić informacje o stanie zdrowia osoby zarejestrowanej, jej grupę krwi lub leki przyjmowane na stałe. W przypadku czasowej niedyspozycji służby ratunkowe mają do dyspozycji informacje o anamnezie pacjenta.

bottom of page