top of page

Wniosek o dezaktywację konta

Chcesz złożyć wniosek o dezaktywację swego firmowego konta użytkownika?

Nie mamy wątpliwości o zasadność Twojej decyzji. Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie uzasadnienia, przekazanie uzasadnienia pomoże nam również uczynić odpowiednie kroki, które pozwolą na Twój powrót do IREW.

Twoje konto zostanie usunięte w terminie do 6 godzin od złożenia wniosku o jego dezaktywację.

UWAGA! Wraz z usunięciem konta firmy zostaną usunięte powiązania wszystkich pracowników przynależnych do Twej firmy - na dzień złożenia wniosku.

bottom of page