top of page

OCHRONA DANYCH

Ochrona danych osobowych stanowi misję systemu IREW'EEV. Chronimy Państwa poufne dane w naszych bazach danych i poza nimi.

Misją IREW jest wspieranie procesu weryfikacji tożsamości osób we wszystkich obszarach życia zawodowego i prywatnego poszczególnych osób, grup, korporacji i instytucji na skalę ogólnoświatową. Chcemy zapewnić bezpieczną weryfikacją osób i jednocześnie spełnić warunek maksymalnej ochrony danych osobowych i ujednolicić sposób weryfikacji osób w skali ogólnoświatowej. Chcemy także zaoferować wartość dodaną w formie dodatkowych usług.

W stosunku do realizacji tej misji ważnym aspektem jest powiadomienie Państwa o zakresie zbieranych informacji, sposobach ich zbierania i podmiotach, którym je możemy udostępniać.

Korzystając z naszych usług, Państwo wyrażacie zgodę na używanie Państwa danych zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony danych osobowych.

IREW'EEV

 Platforma on-line 

Platforma on-line

Jesteśmy platformą on-line, która jest powiązana z fizycznymi identyfikatorami osób w formie kart ID. Nasze zasady ochrony danych osobowych dotyczą wszystkich użytkowników naszych usług oraz osób odwiedzających

Zarejestrowani użytkownicy udostępniają sobie wzajemnie informacje dotyczące tożsamości zawodowej lub firmowej, dane te upubliczniają i przeglądają. Niniejsze zasady ochrony danych osobowych obowiązują w stosunku do IREW, aplikacji pod nazwą IREW i innych, współpracujących z IREW stron internetowych, aplikacji, narzędzi komunikacji i usług, włącznie z usługami poza stronami internetowymi, np. usługami w zakresie reklamy, modułów plug-in, z wyjątkiem usług, w stosunku do których podane jest, że są oferowane na podstawie innych warunków.

Korzystając z naszych usług, wyrażacie Państwo zgodę na postanowienia zawarte w niniejszych Zasadach ochrony danych osobowych, w tym zasady plików cookie

Korzystając z naszych usług, wyrażacie Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności, które obejmują także nasze zasady dotyczące plików cookie opisujące sposób użycia plików cookie i podobnych technologii, oraz postanowienia innych dokumentów, które wymienione są w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Państwo wyrażają także zgodę na postanowienia Umowy z użytkownikiem.

Korzystając z naszych usług po wprowadzeniu zmian w niniejszych Zasadach ochrony danych osobowych, wyrażacie Państwo zgodę na nowe zasady

W niniejszych Zasadach ochrony danych osobowych możemy wprowadzić zmiany, jeśli będą to zmiany istotne, poinformujemy Państwa za pośrednictwem naszych usług lub w inny sposób, co umożliwi zapoznanie się z nimi przed ich wejściem w życie. Jeśli Państwo nie będą się zgadzać z określonymi zmianami, możecie usunąć swoje konto. Korzystając z naszych usług po upublicznieniu zmian Zasad ochrony danych osobowych lub otrzymaniu informacji o ich przeprowadzeniu, wyrażacie Państwo swoją zgodę na powyższe zmiany.

 Jakie informacje zbieramy 

Jakie informacje zbieramy

Zakładając u nas konto, udostępniacie nam Państwo dane

W celu utworzenia konta udostępniane nam są dane obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego i hasło

Zakładając u nas konto, udostępniacie nam Państwo dane

W trakcie korzystanie z usług naszych klientów i partnerów, np. operatorów systemów lokalizacji, zbieramy informacje także o Państwu.

Utworzenie własnego profilu IREW pomoże Państwu osiągnąć maksimum korzyści oferowanych naszymi usługami

Państwo mają możliwość dostosowania informacji na Państwa profilu, chodzi np. o pozycje wykształcenia, doświadczenia fachowe, zdolności, miejscowość lub region.  Informacje zawarte w profilu umożliwią Państwu uzyskać więcej korzyści oferowanych naszymi usługami. Państwo zadecydują, czy chcą udostępnić poufne dane.  Jeśli Państwo zdecydują się na udostępnienie takich informacji, wtedy dane te zostaną udostępnione innym osobom w taki sam sposób, jak pozostałe informacje na Państwa profilu. Prosimy zatem nie podawać na swoim profilu danych, których Państwo nie chcą udostępniać innym. Unikatowe znaki identyfikacyjne osób (takie dane mogą być uważane za poufne) i firm używane są tylko w celu wykluczenia powielania osób w systemie.

Zbieramy informacje o Państwa wizytach i korzystaniu z naszych usług, w tym aplikacji mobilnych

W trakcie odwiedzania lub innych sposobów korzystania z naszych usług, w tym naszych stron internetowych, aplikacji i technologii platformy, rejestrujemy dane dotyczące sposobu użytkowania, np. podczas przeglądania treści lub reklamy (na naszych stronach i w naszych aplikacjach, i poza nimi), po kliknięciu na reklamę przy wyszukiwaniu, instalacji którejś z naszych aplikacji mobilnych. W celu identyfikacji i rejestracji Państwa sposobu korzystania z naszych usług używamy dane do logowania, pliki cookie, informacje o urządzeniach i adres protokołu internetowego („IP”).

Zbieramy dane za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii

Używamy plików cookie i podobnych technologii (np. Internetowe sygnały, pixel, etykiety reklam i identyfikatory urządzeń) w celu rozpoznania Państwa i/lub Państwa urządzenia przy różnych usługach i na różnych urządzeniach, a także poza nimi. Szczegółowe informacje podane są w naszych zasadach plików cookie. Także niektóre z naszych pozostałych elementów używają plików cookie w sposób opisany w naszych zasadach dla plików cookies. Plikami cookie Państwo mogą zarządzać w ustawieniach przeglądarki albo za pomocą innych narzędzi. Państwo mogą także oznajmić, że nie życzą sobie, by używaliśmy plików cookie i podobnych technologii, które monitorują Państwa zachowanie na innych stronach, w celu reklamy trzecich stron.

Zbieramy dane z Państwa urządzeń i sieci, w tym dane o lokalizacji

W chwili wejścia lub opuszczenia naszych usług (w tym nasze moduły plug-in lub pliki cookie, albo podobne technologie na innych stronach) rejestrujemy adres URL zarówno strony, z której Państwo przyszli, jak i strony, do której Państwo odeszli. Zbieramy także informacje o Państwa adresie IP, proxy serwerze, systemie operacyjnym, przeglądarce internetowej i modułach plug-in, identyfikatorze i funkcjach urządzenia i/lub Państwa dostawcy usług internetowych lub usług mobilnych. W trakcie korzystania z naszych usług na urządzeniu mobilnym, urządzenie to będzie przekazywać dane o Państwa lokalizacji. Większość urządzeń mobilnych umożliwia zabronić przekazywanie informacji o lokalizacji. Taką decyzję będziemy respektować.

 W jaki sposób używamy Państwa danych 

W jaki sposób używamy Państwa danych

Państwa danych używamy do świadczenia, wspierania, dostosowania i rozwoju naszych usług

To, w jaki sposób wykorzystamy Państwa dane osobowe, zależne jest od zakresu usług, sposobu ich używania oraz ustawień. Państwa dane, które posiadamy, używamy do świadczenia, wspierania, dostosowania naszych usług, w tym wyświetlania reklam, które będą bardziej dostosowane do Państwa zainteresować i pożyteczniejsze dla Państwa, niż dla innych osób.

Nasze usługi pomagają Państwu w zdobywaniu informacji, uczeniu się i zwiększaniu wydajności

Państwa danych używamy nie tylko do Państwa weryfikacji i autoryzacji dostępu do naszych usług, ale także do tego, by Państwu i innym umożliwić zaproszenie innych osób do udziału w systemie IREW. Nasze usługi zapewnią Państwu dobrą orientację. Używamy Państwa danych, w tym imienia, nazwiska, zdjęcia, w celu przekazywania powiadomień innym osobom. Możemy na przykład, w zgodzie z Państwa ustawieniami, powiadomić pozostałych użytkowników, że właśnie przebiegła aktualizacja Państwa profilu. Państwa danych używamy także do wyświetlania Państwu i pozostałym użytkownikom informacji o pracownikach konkretnej spółki, branży, funkcji lub regionie, lub osobach dysponujących określonymi zdolnościami lub ścieżką zawodową, stanowisk pracy. Nasze usługi umożliwiają Państwu komunikację z innymi profesjonalistami.

Nasze usługi umożliwiają uczestnikom wyszukiwać i kontaktować członków za pośrednictwem operacji, jakimi są np. wyszukiwanie i kontaktowanie byłych pracowników i pracodawców

Będziemy się Państwa zwracać za pośrednictwem e-mailu, powiadomień na naszej stronie lub w naszych aplikacjach, lub za pomocą innych sposobów dostępnych w ramach naszych usług, w tym mobilnych wiadomości tekstowych i błyskawicznych powiadomień. Będziemy Państwu przesyłać informację o dostępności naszych usług, bezpieczeństwie i innych tematach związanych z usługą. Przesyłamy również informacje o zalecanym sposobie korzystania z usług, aktualizacje z sieci, uwagi i informacje reklamowe od nas i naszych partnerów. Państwo mogą w każdej chwili zmienić ustawienia komunikacji. Należy przyjąć do wiadomości, że nie można wyłączyć odbiór naszych informacji serwisowych, w tym wiadomości dotyczących bezpieczeństwa i wiadomości prawnych.

Oferujemy Państwu dostosowaną reklamę w naszych usługach i poza nimi. Oferujemy Państwu możliwość wyłączenia reklam na podstawie zainteresowania; reklam nie można jednak wyłączyć całkowicie

Reklamę kierujemy (i mierzymy ich skuteczność) do naszych członków, odwiedzających i pozostałych osób w naszych usługach, oraz poza nimi za pośrednictwem różnych sieci promocji i wymiany promocji, za pomocą następujących danych, samodzielnie lub w kombinacji:

  • Dane technologii reklamowych w naszych usługach i poza nimi, jak np. sygnały internetowe, pixel, etykiety reklamowe, pliki cookie i identyfikatory urządzeń,

  • Informacje przekazane przez członków (np. dane kontaktowe, stanowiska pracy i branża),

  • Dane dotyczące sposobu, w jaki Państwo korzystają z naszych usług

  • Informacje od pozostałych osób

  • Informacje pochodne, wynikające z wyżej opisanych

Będziemy Państwu wyświetlać komunikaty reklamowe, które oznaczane będą jako „treść sponsorowana” i które będą podobne do treści niesponsorowanej, z wyjątkiem podania, że chodzi o reklamę lub treść sponsorowaną. Państwa dane osobowe (inne niż dane skracane lub identyfikatory urządzenia, które są w niektórych krajach uważane za dane osobowe) nie udostępniamy bez Państwa odrębnej zgody żadnymi podmiotami ogłaszającymi trzecich stron lub sieciami reklamowymi dla ich celów promocyjnych. Niemniej jednak jeśli Państwo klikną na reklamę, podmiot zamawiający reklamę otrzyma informacje o odwiedzeniu strony, na której Państwo kliknęli. Partnerzy reklamowi mogą także łączyć dane osobowe uzyskane przez podmiot zamawiający reklamę bezpośrednio od Państwa z treścią z naszych plików cookie i podobnych technologii. Od takich podmiotów zamawiających reklamę na podstawie umów wymagamy, by najpierw uzyskali od Państwa wyraźną zgodę na takie działanie

Prowadzimy promocję usług dla Państwa i pozostałych osób

Używamy danych i treści, które dotyczą członków, w celu zaproszenia i przekazywania informacji dotyczących promocji członkostwa i poszerzania bazy członkowskiej IREW, komunikacji i naszych usług.

Prowadzimy badania i rozwój naszych usług

Dane, w tym opinie i uwagi, używamy do celów badań i rozwoju skupiającego się na dalszym rozwoju naszych usług. W ten sposób chcemy Państwu i pozostałym osobom dostarczać lepsze, bardziej intuicyjne i lepiej dostosowane środowisko użytkownika, oraz osiągnąć wzrost liczby członków i ich zaangażowania w naszych usługach. Czynimy starania w celu wspierania naszych członków na całym świecie w ich dążeniu do zwiększenia wydajności i odnoszenia sukcesu. Dane, które są nam udostępnione, używamy do badań trendów społecznych i ekonomicznych. Na przykład w celu pokonywania przeszkód w różnych dziedzinach i branżach. W niektórych przypadkach podczas takich badań współpracujemy z wiarygodnymi podmiotami trzecimi, pod warunkiem zapewnienia Państwa prywatności. Upubliczniamy lub wyrażamy zgodę na upublicznienie informacji przez osoby trzecie, tylko jeśli informacje przedstawiane są w formie zbiorczej. Ankiety i badania dotyczące naszych usług realizujemy sami albo zlecamy podmiotom trzecim. Państwo nie mają obowiązku wypełniania ankiet lub badań, Państwo mają możliwość ustawień przekazywanych informacji

Danych używamy również w celu pomocy podczas rozwiązywania problemów

Używamy danych, które są niezbędne do rozpatrzenia i podejmowania decyzji w sprawie skarg i problemów z naszymi usługami (np. usterki).

Danych używamy do generowania agregowanych informacji

Państwa informacji używamy do celów opracowania agregowanych informacji, co uniemożliwia indywidualną identyfikację. Możemy na przykład użyć Państwa danych do sporządzenia statystyk o naszych użytkownikach, ich zawodach lub branży, liczbie wyświetleń reklamy lub kliknięć na nią, albo o strukturze demograficznej użytkowników strony.

Danych używamy do celów bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i dochodzenia

Państwa danych używamy, jeśli uważamy, że jest to niezbędne z powodu bezpieczeństwa, w celu dochodzenia potencjalnego oszustwa lub innego naruszenia naszej umowy z użytkownikiem bądź niniejszych Zasad ochrony danych osobowych i/lub prób wyrządzić szkodę naszym członkom lub osobom odwiedzającym.

W jaki sposób udostępniamy informacje innym osobom

 W jaki sposób udostępniamy informacje innym osobom 

Jakiekolwiek informacje, które Państwo upublicznią na swoim profilu, oraz jakakolwiek treść, którą Państwo upublicznia w ramach naszych usług, będzie widoczna dla innych osób. Poufne dane, np. numer PESEL lub numery zapisanych dokumentów, NIE UPUBLICZNIAMY i służą tylko do celów zapobiegania podwójnego zapisania osób w rejestrze

Państwa profil jest widoczny dla wszystkich członków i klientów naszych usług. Jak zostało szczegółowo opisane, Państwa ustawienia mają wpływ na dostępność Państwa profilu i niektórych jego pól. Państwa administrator może sprawdzać i administrować dane na Państwa profilu.

Państwa dane udostępniamy pomiędzy różnymi naszymi usługami i jednostkami  współpracującymi z IREW

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać naszym firmom satelickim w celu świadczenia i rozwoju naszych usług. W ramach wszystkich naszych usług, które objęte są niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych, dochodzi do wewnętrznej kombinacji informacji.

Możemy wynająć osoby trzecie, aby pomóc nam w naszych usługach

Korzystamy z usług stron trzecich, aby pomóc nam w świadczeniu naszych usług, takich jak rozwój i rozwój, utrzymanie, analiza, audyt, płatności, wykrywanie oszustw lub marketing. Te osoby trzecie mają dostęp do twoich informacji w zakresie niezbędnym do wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do ich nieujawniania ani nie wykorzystują do innych celów.

Możemy potrzebować udostępnić Państwa dane, jeśli będziemy uważać, że wymagane jest to na podstawie prawa albo w celu ochrony Państwa i naszych praw i bezpieczeństwa

Jest możliwe, że będziemy musieli ujawnić informacje o Państwu, jeśli będzie tego wymagało prawo, wezwanie sądowe lub innych proces prawny, lub jeżeli w dobrej wierze będziemy uważać, że takie przekazanie jest niezbędne z powodu:

  • Dochodzenia, zapobiegania lub zabronienia rzekomemu lub rzeczywistemu nielegalnemu działaniu, lub w celu asystencji organom egzekwowania prawa.

  • Domagania się realizacji warunków umów zawartych z Państwem.

  • Dochodzenia w sprawie roszczeń i zarzutów zgłoszonych przez podmiot trzeci lub w celu obrony przeciwko nim.

  • Ochrony bezpieczeństwa i integralności naszej usługi 

  • Realizacji lub ochrony praw i bezpieczeństwa IREW, naszych członków, pracowników i innych osób. Będziemy się starać poinformować naszych członków o tym, że otrzymaliśmy uzasadniony wniosek o udostępnienie ich danych osobowych, jeśli będziemy uważać, że jest to stosowne, i oprócz przypadków, gdy takiego poinformowania zabrania prawo lub nakaz sądu, lub jeżeli chodzi o wniosek w trybie pilnym. Powyższe wnioski możemy odrzucić, jeśli na podstawie naszej własnej oceny będziemy uważać, że zakres wniosku jest nieodpowiedni, wniosek jest niejasny lub niezasadny. Nie kwestionujemy jednak każdego wniosku.

Państwa dane możemy udostępnić w przypadku, jeśli nasza firma zostanie sprzedana. Państwa dane muszą jednak nadal być przetwarzane zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony danych osobowych

Państwa dane możemy także udostępnić w ramach sprzedaży, połączenia lub zmiany kontroli nad naszą spółką, lub w ramach przygotowań na którąkolwiek z tych transakcji. Jakikolwiek inny podmiot, który kupi naszą firmę lub jej część, będzie miał prawo nadal przetwarzać Państwa dane, jednak wyłącznie zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony danych osobowych, o ile nie wyrażą Państwo zgody na inne warunki.

 Państwa wybory i obowiązki 

Państwa wybory i obowiązki

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres, w którym jest aktywne Państwa

Dane osobowe, które Państwo nam przekażą, przechowujemy przez okres, w którym Państwa konto jest aktywne, lub tak długo, jak to będzie potrzebne do świadczenia naszych usług na rzecz Państwa. Państwa dane będziemy także przechowywać i utrzymywać Państwa profil aktywny, dopóki Państwo nie zdecydują się zamknąć swojego konta lub nie dojdzie do upływu limitu czasu, który określa umowa. W niektórych przypadkach przechowujemy konkretne informacje w odosobnionej lub agregowanej formie.

Państwu przysługuje prawo do przeglądania, zmian i usuwania swoich danych. Państwo mają możliwość ustawienia sposobu, w jaki są Państwa dane zbierane, przetwarzanie i udostępniane

Jeśli zdecydują się Państwo usunąć swoje konto, w przeciągu 48 godzin Państwa dane osobowe nie będą dalej widoczne dla pozostałych osób w ramach naszych usług. Zwykle usuwamy dane z usuniętego konta do 30 dni po jego zamknięciu, oprócz wyjątków, które podane są dalej.

Państwa dane przechowujemy także po zamknięciu Państwa konta, jeśli jest to niezbędne z powodu realizacji naszych zobowiązań prawnych (w tym wniosków w ramach dochodzenia prawa), spełnienia wymagań regulatora, rozwiązywania sporów, zachowania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nieuprawnionemu użyciu, dochodzenia naszych roszczeń wynikających z umowy z użytkownikiem. Po zamknięciu Państwa konta będziemy przechowywać informacje w formie anonimowej.

Nie posiadamy kontroli nad danymi, które pozostali członkowie skopiowali sobie na urządzenia poza nasze usługi. Treść związana z usuniętymi kontami wyświetla się jako treść od nieznanego użytkownika. Państwa profil może się nadal wyświetlać w usługach trzecich stron, do czasu aktualizacji ich danych.

 Ważne informacje 

Ważne informacje

Monitorujemy naruszenia bezpieczeństwa i staramy się im zapobiec. Prosimy, żeby Państwo używali elementów bezpieczeństwa dostępnych w naszych usługach

Wdrażamy środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych, jak np. protokół HTTPS. Regularnie monitorujemy nasz system i jego potencjalne słabe miejsca. Pomimo tego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które nam Państwo przekażą. Nie istnieje gwarancja, że do informacji nie można uzyskać dostępu, nie mogą zostać ujawnione, zmienione lub zniszczone wskutek złamania naszych fizycznych, technicznych lub organizacyjnych środków.

Przechowujemy i wykorzystujemy Państwa dane poza Państwa krajem

Przetwarzamy i przechowujemy kopie zapasowe nie tylko w Państwa kraju, ale również w sieci naszych oddziałów na całym świecie.

W razie jakichkolwiek obiekcji prosimy o zwrócenie się do nas, albo skorzystanie z innej opcji

W razie jakichkolwiek pytań lub obiekcji dotyczących niniejszych zasad prosimy najpierw o kontakt z IREW on-line. Państwo mogą także zwracać się do nas za pośrednictwem poczty

@ copyrights by NYSA INTERNATIONAL a.s.

bottom of page