top of page

RODZAJE KART

ENG_CC.png
GER_CC.png
FRA_CC.png
RUS_CC.png
PLN_CC.png
CZE_CC.png

Podaj potrzebne informacje za pomocą dowodu osobistego. Niezależnie od tego, czy interesujesz się potrzebą spełnienia określonych standardów, wybierz typ karty bardziej odpowiadający Twoim potrzebom

EEV GENERAL CARD

POLECAMY

Dyskretna karta zawierająca tylko podstawowe dane o użytkownikowi. Karta może być używana przez długi okres, również w przypadku zmiany pracodawcy lub zmiany oficjalnych dokumentów osobowych. 

Ewidencję zmian prowadzi tylko operator rejestru, w wyniku tego powyższe zmiany nie prowadzą do konieczności wymiany karty. Przypadki ewentualnego nieuprawnionego użycia danych osobowych są ograniczone do minimum.

EEV LIMITED CARD

ALTERNATYWA

Karta COMPANY card może być używana jako identyfikator pracownika firmy, który zawierał będzie wszystkie niezbędne dane o jej posiadaczu, włącznie z danymi, których się nie na karcie OPEN card nie podaje.

Karta przeznaczona jest do udowodnienia przynależności jej posiadacza do konkretnego pracodawcy. W przypadku zmiany pracodawcy należy kartę zablokować i zniszczyć.

+ własnoręczny podpis posiadacza 

+ określenie pracodawcy

+ krajowy numer identyfikacji posiadacza 

   (numer dowodu osobistego)

* Widoki kart są celowo wyświetlane w niższej jakości

bottom of page