top of page

Ceny

Szeroki zakres zastosowań / korzystna polityka cenowa

JESTEM GOŚCIEM

EUR 0,-

Korzystanie z aplikacji internetowej - basic

Korzystanie z aplikacji mobilnej - basic

Podstawowe wsparcie

Szczegółowe informacje

JESTEM FIRMĄ

EUR 0,-

Rejestracja / konto IREW

Administracja konta użytkownika

Korzystanie z aplikacji internetowej - premium

Korzystanie z aplikacji mobilnej - premium

Wsparcie - premium

Rabaty ilościowe na rejestrację pracowników

 ceny

JESTEM OSOBA

EUR 28,-*

Rejestracja / konto IREW

Administracja konta użytkownika

eID Card - wydanie + koszty wysyłki pocztowej

Korzystanie z aplikacji internetowej - premium

Korzystanie z aplikacji mobilnej - premium

Wsparcie - premium

*

**

Opłata za rejestrację osoby obciąża rejestratora. W przypadku, że rejestrowana osoba ma bezpośredni związek z rejestratorem, dane opłata jest kosztem podatkowym firmy.

W razie rejestracji więcej niż 20 pracowników i zamówienia kart w takiej samej liczbie udzielamy rabat w wysokości do 5% dotyczący opłaty za wydanie karty.  Formularz wniosku o rabat TUTAJ

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Jakie metody płatności są do dyspozycji?

Obecnie opłatę można zapłacić za pomocą karty lub za pośrednictwem Internetu. Akceptujemy karty VISA i MASTER CARD.

Jaki jest VAT?

Na terytorium Czech VAT jest doliczany do ceny w ustawowej wysokości 21%. Rozliczenie ceny za usługę dla zagranicznych podatników

Czy możliwe jest wspólne uregulowanie opłat za rejestrację większej ilości osób w ramach jednej transakcji?

Otrzymane płatności są zawsze przypisywane do karty identyfikacyjnej określonej osoby. Instrukcja wydania karty uwarunkowana jest uregulowaniem opłaty. Z powyższych powodów zbiorcza zapłata nie jest możliwa.

bottom of page