top of page

 e-mail info

Powiadom swoich partnerów, wysyłając wiadomości bezpośrednio z aplikacji IREW. Wybierz wzór powiadomienia, które najlepiej odpowiada Twoim wymogom.

 

 

Wiadomość możesz poprawić według swoich potrzeb i wysłać ją do dowolnej liczby odbiorców. 

e-info service

A

PROSIMY O WERYFIKACJĘ TOŻSAMOŚCI NASZYCH PRACOWNIKÓW

 

 

Nasza firma jest zarejestrowana w systemie IREW, a nasi pracownicy wyposażeni zostali w karty IREW eID. Pozwalamy sobie zatem powiadomić naszych partnerów, aby dokonywali weryfikacji tożsamości naszych pracowników za pomocą kart IREW eID i systemu IRWE'EEV.

B

BĘDZIEMY ŚCIŚLE WYMAGAĆ MOŻLIWOŚČ WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI PRACOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Jesteśmy uczestnikiem systemu IREW. Od określonego dnia (zob. następujący formularz) będziemy od naszych dostawców i pozostałych partnerów ŚCIŚLE wymagać, by mogliśmy zweryfikować tożsamość ich pracowników za pomocą systemu IREW'EEV.

C

MOŻLIWOŚČ WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI PRACOWNIKÓW PRZYNOSI KORZYŠCI

 

Uczestniczymy w systemie IREW i docenimy możliwość weryfikacji pracowników firm kontrahentów za pomocą systemu IREW'EEV.

Informacje dla partnerów handlowych

Pomożemy Ci szybko i w profesjonalny sposób oznajmić akces do systemu IREW partnerom handlowym.

Form "A"

Powiadomienie - podgląd powiadomienia w trybie:

A

VAŠE LOGO

ZWIĘKSZAMY ZABEZPIECZENIE I OCHRONĘ

 

Szanowni Partnerzy,

uprzejmie informujemy Państwa, że nasza firma została uczestnikiem systemu IREW.

W związku z tym prosimy o zmianę zasad kontaktów z naszymi pracownikami.

                                             

       IREW´EEV                                          więcej informacji

 

W celu wzajemnej ochrony i bezpieczeństwa prosimy o weryfikację tożsamości wszystkich osób, które deklarują przynależność do naszej firmy za pomocą kart identyfikacyjnych IREW eID Card.

 

Wszyscy nasi pracownicy będą wyposażeni w kartę identyfikacyjną EEV Card.

 

od : 0?.0?.201?.

System IREW pozwala na szybką i rzetelną weryfikacją przynależności naszego pracownika do naszej firmy lub firmy naszego partnera handlowego.

 

Numer karty IREW eID card pracownika, który był z Państwem w kontakcie, należy zanotować w ewentualnych dokumentach, które były podczas tego kontaktu używane:

  • List przewozowy CMR,

  • Karta montażu

  • Protokół zdawczo-odbiorczy

 

 

Uwagi:

Państwo możecie zawsze zażądać, by nasz pracownik przedstawił kartę IREW. O ile pracownik, którego wysłaliśmy, nie będzie w stanie udowodnić swej tożsamości i przynależności do firmy za pomocą IREW eID Card, prosimy o natychmiastowy kontakt

Oryginalność i aktualność karty IREW eID Card, podanych danych, przynależności jej posiadacza do określonego podmiotu można szybko i łatwo sprawdzić na:

www.irew.online, sprawdzając numer IREW’EEV eID Card lub numer osobowy IREW w internetowej bazie danych.

 

 

Tożsamość osób i ich przynależność do naszej firmy należy sprawdzać w przypadku każdego kontaktu z naszymi pracownikami.

 

 

Wzajemna współpraca:

Docenimy również, jeśli nasi pracownicy będą mieli taką samą możliwość weryfikacji tożsamości i przynależności Państwa pracowników.

 

Dziękujemy za współpracę

Nasza firma

Ulica i numer

Miejscowość

Kod pocztowy

Więcej informacji na www.irew-eev.com

PROSIMY O WERYFIKACJĘ TOŻSAMOŚCI NASZYCH PRACOWNIKÓW

 

Jsme firma registrovaná v systému IREW, naši zaměstnaci jsou držiteli IREW iID karet a informujme naše partnery, aby prokazování identity našich zaměstnanců prostřednic-tvím IREW eID karet a systému IRWE'EEV vyžadovali

podgląd powiadomienia

"B"

B

Powiadomienie - podgląd powiadomienia w trybie:

BĘDZIEMY ŚCIŚLE WYMAGAĆ MOŻLIWOŚČ WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI PRACOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Jesteśmy uczestnikiem systemu IREW. Od określonego dnia (zob. następujący formularz) będziemy od naszych dostawców i pozostałych partnerów ŚCIŚLE wymagać, by mogliśmy zweryfikować tożsamość ich pracowników za pomocą systemu IREW'EEV.

podgląd powiadomienia

VAŠE LOGO

ZWIĘKSZAMY ZABEZPIECZENIE I OCHRONĘ

Szanowni Partnerzy,

w celu wzajemnej ochrony i bezpieczeństwa nasza firma wdraża system weryfikacji zewnętrznych pracowników, który obejmuje sprawdzenie ich tożsamości i przynależności do deklarowanego pracodawcy.

 

                                             

       IREW´EEV                                        więcej informacji

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o

  • rejestrację Państwa firmy w systemie IREW

  • rejestrację Państwa pracowników, którzy uczestniczą w obsłudze naszej firmy, w systemie IREW lub dodanie wcześniej zarejestrowanych osób do Państwa firmy. (w szczególności dotyczy to kierowców, przedstawicieli handlowych, techników serwisowych, pracowników konserwacji itd.)

  • wyposażenie Państwa pracowników w karty identyfikacyjne IREW’EEE eID Card i

  • dodanie Państwa pracowników do Państwa firmy

 

 

Osoby, których tożsamości i przynależności do kontrahenta nie będzie możliwe zweryfikować za pomocą systemu IREW’EEV, nie zostaną od 0?.0?.201? wpuszczone na teren naszej firmy.

 

Dziękujemy za współpracę

Nasza firma

Ulica i numer

Miejscowość

Kod pocztowy

Więcej informacji na www.irew-eev.com

"C"

Powiadomienie - podgląd powiadomienia w trybie:

C

podgląd powiadomienia

MOŻLIWOŚČ WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI PRACOWNIKÓW PRZYNOSI KORZYŠCI

Uczestniczymy w systemie IREW i docenimy możliwość weryfikacji pracowników firm kontrahentów za pomocą systemu IREW'EEV.

VAŠE LOGO

ZWIĘKSZAMY ZABEZPIECZENIE I OCHRONĘ

Szanowni Partnerzy,

w celu ochrony i bezpieczeństwa nasza spółka wdraża obowiązkową weryfikację pracowników zewnętrznych, która obejmuje sprawdzenie ich tożsamości i przynależności do deklarowanego pracodawcy.

 

                                             

       IREW´EEV                                       więcej informacji

 

W związku z tym zwracamy się do Państwa, jako naszego partnera handlowego, z prośbą o

  • rejestrację Państwa firmy w systemie IREW,

  • rejestrację Państwa pracowników w systemie IREW lub dodanie wcześniej zarejestrowanych osób do konta Państwa firmy,

  • wyposażenie Państwa pracowników w karty identyfikacyjne IREW’EEE eID Card.

 

Powyższy środek bezpieczeństwa, który podjęliśmy, dotyczy w szczególności osób (Państwa pracowników) obsługujących naszą firmę, np. kierowców, przedstawicieli handlowych, techników serwisowych itd.).

Rejestrując pracowników w systemie IREW, w istotny sposób Państwo ułatwicie i przyspieszycie ich odprawę w naszej firmie.

 

Dziękujemy za współpracę

Nasza firma

Ulica i numer

Miejscowość

Kod pocztowy

Więcej informacji na www.irew-eev.com

bottom of page