top of page

OCHRANA DAT

Ochrana osobních dat je posláním IREW'EEV. Chráníme Vaše data citlivá navenek i v našich databázích

Posláním IREW je pomáhat při identifikaci osob ve všech sférách profesního i soukromého života jednotlivců, skupin, korporací a institucí v celosvětovém měřítku. Umožnit bezpečnou identifikaci osob při maximalizaci ochrany osobních údajů a celosvětově sjednotit způsob identifikace osob. Současně přinést další přidanou hodnotu v podobě přidružených služeb.

Pro toto poslání je důležitý náš závazek jasně Vám sdělit, jaká data o vás shromažďujeme a jak je používáme a sdílíme.

Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s tím, abychom Vaše data používali v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

IREW'EEV

 On-line platforma 

Představení

Jsme on-line platforma navázaná na reálné identifikátory osob v podobě ID karet. Naše zásady ochrany osobních údajů se vztahují na jakéhokoli uživatele nebo návštěvníka našich služeb

Naši registrovaní uživatelé sdílejí svou profesní nebo firemní identitu, zveřejňují a prohlížejí si relevantní obsah. Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro IREW, aplikace se značkou IREW a další s IREW souvisejícími weby, aplikace, komunikační nástroje a služby, včetně služeb mimo web, jako jsou naše reklamní služby a zásuvné moduly, vyjma služeb, ve kterých je uvedeno, že jsou nabízeny na základě jiných podmínek.

Pokud používáte naše služby, souhlasíte s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, včetně zásad pro soubory cookie

Pokud používáte naše služby, souhlasíte se shromažďováním, použitím a sdílením svých osobních dat v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí, které zahrnují naše zásady pro soubory cookie, popisující používání souborů cookie a podobných technologií  a další dokumenty, na které je v těchto Zásadách ochrany soukromí uveden odkaz. Dále souhlasíte se Smlouvou s uživatelem.

Pokud používáte naše služby poté, co dojde ke změně těchto Zásad ochrany osobních údajů, souhlasíte s novými zásadami

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme upravit, a pokud v nich provedeme podstatné změny, poskytneme Vám oznámení prostřednictvím našich služeb nebo jinými způsoby, abyste měli příležitost zkontrolovat změny předtím, než vstoupí v platnost. Pokud s některými změnami nebudete souhlasit, můžete zrušit svůj účet. Budete-li nadále používat naše služby poté, co zveřejníme změny těchto Zásad ochrany osobních údajů, nebo Vám o nich zašleme oznámení, znamená to, že se změnami souhlasíte.

 Jaké informace shromažďujeme 

Jaké informace

Když si u nás vytváříte účet, poskytujete nám údaje

Pro vytvoření účtu nám poskytujete údaje jako své jméno, e-mailovou adresu a/nebo mobilní číslo, a heslo

Když si u nás vytváříte účet, poskytujete nám údaje

Když používáte služby našich zákazníků a partnerů, jako jsou potenciální systémy sledování, získáváme informace i o Vás

Vy si vytvoříte svůj profil IREW a vyplněný profil Vám pomůže získat z našich služeb co nejvíc

Máte možnosti nastavení týkající se informací na Vašem profilu, jako jsou položky vzdělání, pracovní zkušenosti, dovednosti, město nebo oblast.  Informace v profilu Vám pomůžou získat víc z našich služeb. Je Vaším rozhodnutím, zda zveřejníte své citlivé údaje. Pokud se rozhodnete jakékoliv takové informace zveřejnit, budou viditelné pro ostatní lidi, jako jiné informace na Vašem profilu. Nepřidávejte prosím na svůj profil osobní údaje, které nechcete zveřejnit. Jednoznačné identifikační znaky osob (tato data mohou být vnímána jako citlivá) a firem používáme jen pro zabránění duplicity osob v systému

Zaznamenáváme Vaše návštěvy a používání našich služeb, včetně mobilních aplikací

Zaznamenáváme data o používání, když navštěvujete nebo jinak používáte naše služby, včetně našich webů, aplikací a technologií platformy jako např., když si prohlížíte obsah nebo reklamu (na našem webu a v našich aplikacích nebo mimo ně), nebo na ně kliknete, když provádíte vyhledávání, nainstalujete si některou z našich mobilních aplikací. Za účelem Vaší identifikace a zaznamenávání Vašeho používání našich služeb používáme přihlašovací údaje, soubory cookie, informace o zařízeních a adresy internetového protokolu („IP“).

Shromažďujeme data prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií

Jak je podrobně popsáno v našich zásadách pro soubory cookie, používáme soubory cookie a podobné technologie (např. webové signály, pixely, štítky reklam a identifikátory zařízení) k tomu, abychom Vás a/nebo Vaše zařízení rozpoznali napříč různými službami a na různých zařízeních i mimo ně. Také umožňujeme některých dalším entitám používat soubory cookie způsobem popsaným v našich zásadách pro soubory cookie. Soubory cookie můžete spravovat v nastaveních svého prohlížeče a pomocí jiných nástrojů. Také si můžete zvolit, že nechcete, abychom používali soubory cookie a podobné technologie, které sledují Vaše chování na jiných webech, pro účely reklamy třetích stran.

Získáváme data z Vašich zařízení a sítí, včetně údajů o lokalitě

Když navštívíte nebo opustíte naše služby (včetně našich zásuvných modulů nebo souborů cookie nebo podobné technologie na jiných webech), získáme adresu URL jak webu, ze kterého jste přišli, tak webu, na který jste přešli. Také získáme informaci o vaší IP adrese, proxy serveru, operačním systému, webovém prohlížeči a zásuvných modulech, identifikátoru a funkcích zařízení a/nebo Vašem poskytovateli internetu nebo mobilních služeb. Pokud používáte naše služby na mobilním zařízení, toto zařízení nám bude odesílat údaje o vaší lokalitě. Většina mobilních zařízení Vám umožňuje nastavit, aby nám nebyly odesílány údaje o lokalitě. My budeme Vaše nastavení respektovat.

 Jak používáme Vaše data 

Jak používáme

Vaše data používáme k poskytování, podpoře, přizpůsobování a rozvoji našich služeb

To, jak budeme používat Vaše osobní data, záleží na tom, které služby používáte, jak je používáte a jaké zvolíte nastavení. Data o Vás, která máme, používáme k tomu, abychom mohli poskytovat, podporovat a přizpůsobovat naše služby, včetně reklam a abychom je učinili relevantnější a užitečnější pro Vás i ostatní.

Naše služby Vám pomáhají získávat informace, učit se a být výkonnější

Vaše data používáme nejen k Vašemu ověření a autorizaci přístupu do našich služeb, ale data o Vás použijeme k tomu, abychom Vám nebo ostatním umožnili pozvat ostatní, aby se stali uživateli IREW. Naše služby Vám umožňují mít přehled. Používáme Vaše data, včetně Vašeho jména a fotografie, za účelem poskytování oznámení dalším lidem. Například můžeme v souladu s Vaším nastavením oznámit ostatním, že jste aktualizovali svůj profil. Použijeme Vaše data k tomu, abychom Vám a ostatním zobrazovali, kdo pracuje v určité společnosti, oboru, funkci nebo lokalitě, nebo kdo má určité dovednosti, či historii zaměstnání, pracovních pozic. Naše služby vám umožňují komunikovat s dalšími profesionály.

Naše služby umožňují členům vyhledávat a kontaktovat členy prostřednictvím našich služeb, jako např. vyhledávat a kontaktovat bývalé zaměstnance a zaměstnavatele.

Budeme Vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu, oznámením na našem webu nebo v našich aplikacích nebo jinými způsoby dostupnými v rámci služeb, včetně mobilních textových zpráv a instantních oznámení. Budeme Vám posílat zprávy, které se týkají dostupnosti našich služeb, bezpečnosti či jiných témat souvisejících se službou. Také posíláme zprávy o tom, jak používat služby, aktualizace ze sítě, připomínky a propagační zprávy od nás a našich partnerů. Své nastavení komunikace můžete kdykoli změnit. Mějte prosím na paměti, že dostávání servisních zpráv od nás, včetně bezpečnostních a právních oznámení, nelze vypnout.

Nabízíme Vám přizpůsobené reklamy v našich službách i mimo ně. Nabízíme Vám možnost vypnout reklamy na základě zájmu; není však možné vypnout reklamy obecně

Cílíme reklamy (a měříme jejich výkonnost) na členy, návštěvníky a ostatní v našich Službách i mimo ně prostřednictvím různých reklamních sítí a reklamních výměn, za pomoci následujících dat, jednotlivě nebo kombinovaně:

  • Data reklamních technologií v našich službách a mimo ně, jako jsou webové signály, pixely, reklamní štítky, soubory cookie a identifikátory zařízení;

  • Informace poskytnuté členy (např. kontaktní údaje, pracovní pozice a obor);

  • Data z Vašeho používání našich služeb

  • Informace od ostatních

  • Informace odvozené z dat popsaných výše

Budeme Vám zobrazovat reklamy, nazývané „sponzorovaný obsah“, které vypadají jako podobný nesponzorovaný obsah, kromě toho, že jsou označeny jako reklamy nebo jako sponzorované. Vaše osobní údaje (jiné než hašované údaje nebo identifikátory zařízení, které jsou však v některých zemích považovány za osobní údaje) nesdílíme bez Vašeho zvláštního souhlasu s žádnými inzerenty třetích stran, ani s reklamními sítěmi pro jejich reklamní účely. Nicméně pokud kliknete na reklamu, zadavatel reklamy bude vědět, že jste navštívili stránky, na které jste klikli. Reklamní partneři mohou také propojovat osobní údaje získané inzerentem přímo od Vás s obsahem z našich souborů cookie a podobnými technologiemi. V takových případech od těchto inzerentů smluvně vyžadujeme, aby od Vás k tomu nejdříve získali výslovný souhlas.

Propagujeme Služby pro Vás a ostatní lidi

Používáme data a obsah týkající se členů, pro pozvání a sdělení propagující členství a rozšiřování členů IREW, komunikaci a naše služby.

Rozvíjíme naše služby a provádíme výzkum

Data, včetně názorů a připomínek, používáme k výzkumu a vývoji za účelem dalšího rozvoje našich služeb, abychom Vám a ostatním mohli poskytovat lepší, intuitivnější a lépe přizpůsobené uživatelské prostředí, abychom docílili nárůstu počtu členů a jejich angažovanosti v našich službách. Snažíme se členům na celém světě pomoci v tom, aby byli výkonnější a úspěšnější. Data, která jsou nám dostupná, používáme k výzkumu sociálních, ekonomických trendů. Například k překonání potíží v různých oborech a oblastech. V některých případech na tomto výzkumu spolupracujeme s důvěryhodnými třetími stranami, a to za podmínek, které chrání Vaše soukromí. Publikujeme informace, které jsou prezentovány jako agregovaná data a nikoliv jako osobní data, nebo povolujeme jejich publikaci třetími stranami. V našich službách provádíme ankety a průzkumy, nebo je provádějí třetí strany. Nejste povinni vyplňovat ankety nebo průzkumy a máte možnost nastavení poskytnutých informací.

Data používáme také k tomu, abychom Vám pomohli a vyřešili problémy

Používáme data potřebná k vyšetření a vyřešení stížností a potíží se službou (např. závady).

Používáme data ke generování agregovaných informací

Používáme Vaše informace pro vytváření agregovaných informací, na jejichž základě Vás nelze identifikovat. Například můžeme využít Vaše data k vytváření statistik o našich uživatelích, jejich profesi nebo oboru, počtu zobrazení reklam nebo kliknutí na ně, nebo demografickém složení návštěvníků webu.

Používáme data pro účely bezpečnosti, předcházení podvodům a vyšetřování

Používáme Vaše data, pokud se domníváme, že je to nutné z bezpečnostních důvodů nebo za účelem vyšetření možného podvodu nebo jiného narušení naší smlouvy s uživatelem nebo těchto Zásad ochrany osobních údajů a/nebo pokusů poškodit naše členy nebo návštěvníky.

 Jak sdílíme informace 

Jak sdílíme

Jakékoli informace, které zveřejníte ve svém profilu, a jakýkoli obsah, který zveřejníte v našich službách, uvidí další lidé. Citlivá data jako např. rodné číslo nebo čísla uložených dokumentů NEZVEŘEJŇUJEME a slouží jen pro zabránění duplicity osob v registru.

Váš profil je viditelný pro všechny členy a zákazníky našich služeb. Jak je podrobně popsáno, Vaše nastavení mají vliv na dostupnost Vašeho profilu a některých jeho polí. Váš administrátor může kontrolovat a spravovat data na Vašem profilu.

Sdílíme Vaše data napříč různými našimi službami a entitami přidruženými k IREW

Vaše osobní údaje budeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi za účelem poskytování a rozvoje našich služeb. Informace interně kombinujeme napříč různými službami, na které se vztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

Můžeme zaměstnat třetí strany, aby nám pomohly s našimi službami

Využíváme služeb třetích stran, aby nám pomohly poskytovat naše služby jako je vývoj a rozvoj, údržba, analýza, audit, platby, detekce podvodů nebo marketing. Tyto třetí strany mají přístup k Vašim informacím v rozsahu rozumně nutném pro vykonání těchto úkolů v našem zastoupení a jsou zavázány je neprozradit a nepoužít k jiným účelům.

Můžeme potřebovat sdílet Vaše data, pokud se domníváme, že je to vyžadováno zákonem, nebo za účelem ochrany Vašich a našich práv a bezpečnosti

Je možné, že budeme muset prozradit informace o Vás, bude-li to vyžadovat zákon, soudní předvolání nebo jiný právní proces, nebo pokud se budeme v dobré víře domnívat, že takové sdělení je nezbytné z důvodu:

  • Vyšetření, prevence či zabránění domnělé nebo skutečné nelegální činnosti, nebo asistence orgánům činným ve vymáhání práva

  • vymáhání podmínek našich smluv s Vámi

  • Vyšetřování nároků a obvinění vznesených třetí stranou či obrany proti nim

  • Ochrany zabezpečení a integrity naší služby 

  • Uplatnění nebo ochrany práv a bezpečnosti IREW, našich členů, zaměstnanců a dalších osob. Snažíme se upozornit členy na zákonné žádosti o jejich osobní údaje, když to považujeme za vhodné, kromě případů, kdy je to zakázáno zákonem nebo soudním nařízením, nebo pokud jde o naléhavou žádost. Můžeme se ohradit proti takovým žádostem, pokud se na základě svého uvážení domníváme, že požadavky jsou příliš rozsáhlé, vágní, nebo postrádají opodstatnění. Nezpochybňujeme však každou žádost.

Můžeme sdílet Vaše data, pokud bude naše společnost prodána. Nicméně musejí být nadále používána v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů

Také můžeme sdílet Vaše osobní data jako součást prodeje, sloučení nebo změny kontroly nad naší společností, nebo v rámci přípravy na kteroukoliv z těchto událostí. Jakákoliv jiná entita, která nás nebo část naší společnosti koupí, bude mít právo nadále používat Vaše data, ale pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, pokud nevyjádříte souhlas s jinými podmínkami.

 Vaše volby a povinnosti 

Volby a povnnosti

Vaše osobní data uchováváme tak dlouho, dokud je Váš účet aktivní

Uchováváme osobní data, která nám poskytnete, po dobu, kdy je Váš účet aktivní, anebo tak dlouho, jak je to potřeba k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. Dále budeme uchovávat Vaše údaje a udržovat Váš profil otevřený, pokud se nerozhodnete svůj účet zavřít nebo pokud nedojde k vypršení časového limitu, stanoveného smlouvou. V některých případech uchováváme určité informace v odosobněné nebo agregované formě.

Svá osobní data můžete prohlížet, upravovat nebo smazat. Máte mnoho možností nastavení, jak jsou Vaše data shromažďována, používána a sdílena

Pokud se rozhodnete zavřít svůj účet, Vaše osobní data obyčejně přestanou být viditelná pro ostatní v našich službách během 48 hodin. Obyčejně smažeme údaje ze zrušeného účtu do 30 dnů od jeho zavření, kromě výjimek, které jsou uvedeny dále.

Uchováváme Vaše osobní data i poté, co jste svůj účet zavřeli, jestliže je to nutné z důvodu splnění našich právních závazků (včetně žádostí v rámci vymáhání práva), splnění regulatorních požadavků, řešení sporů, zachování bezpečnosti, předcházení podvodům a zneužití, vymáhání naší smlouvy s uživatelem. Poté, co byl Váš účet zavřen, budeme uchovávat anonymizované informace.

Nemáme kontrolu nad daty, která ostatní členové zkopírovali mimo naše služby. Obsah spojený se zavřenými účty se zobrazí jako obsah od neznámého uživatele. Váš profil se může nadále zobrazovat ve službách třetích stran, dokud neobnoví své záznamy.

 Důležité informace 

Důležité informace

Monitorujeme bezpečnostní průlomy a snažíme se jim zabránit. Používejte prosím bezpečnostní prvky dostupné v našich službách

Zavádíme bezpečnostní opatření pro ochranu Vašich dat, jako je protokol HTTPS. Pravidelně sledujeme náš systém a jeho možná zranitelná místa. Přesto nemůžeme zaručit bezpečnost žádných informací, které nám poskytnete. Neexistuje záruka, že k informacím nelze získat přístup, nemohou být prozrazeny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich fyzických, technických či manažerských bezpečnostních opatření.

Uchováváme a používáme Vaše data mimo Vaši zemi

Zpracováváme a zálohujeme data nejen ve Vaší domovské zemi, ale také v síti našich poboček po celém světě.

Máte-li nějaké stížnosti, můžete nás kontaktovat, nebo využít jiné možnosti

Pokud máte jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se těchto zásad, nejdříve prosím kontaktujte IREW on-line. Také nás můžete kontaktovat poštou.

@ copyrights by NYSA INTERNATIONAL a.s.

bottom of page