top of page

Osobám a zaměstnancům nabízí IREW řadu možností využití v profesním i osobním životě 

Osobní profesní účet na IREW

Přímá registrace osob není možná. Osoba může být registrovaná pouze prostřednictvím nějaké korporace. 

 

více informací o možnostech registrace

věk pouze 16+ 

Ochrana osobních dat

Alternativní osobní identifikace bez nutnosti použití oficiálních osobních dokladů

IREW eID Card slouží k dostatečnému prokázání identity osoby. Neobsahuje žádná citlivá data, přesto je dostatečně chráněná proti zneužití třetími osobami, kopírováním nebo paděláním

Sociální síť

Prohlížejte profivé účty ostatní registrovaných

osob v registru a prověřujte neznámé osoby, se kterými přicházíte do styku

Vlastní prezentace

Prezentujte své znalosti, dovednosti a zkušenosti.  

Využijte skvělé hodnocení od předchozích zaměstnavatelů při vyjednávání se zaměstnavatelem budoucím

Stále v kontaktu

Uveďte ve svém profilu kontaktní informace a buďte dosažitelní pro své okolí

Přístupové systémy

IREW eID Card je vybavena elektronickým čipem HID MIFARE® DESFire® EV1.

Může sloužit jako jednotný identifikátor pro všechna používaná přístupová zařízení - služební i soukromá

Jednotný, celosvětový

Globální mezinárodní systém identifikace. Jednotný identifikátor celosvětově

ICE | in case of emmergency

v případě ohrožení

v situacích dočasné indispozice

Kontakt na osobu blízkou

IREW může obsahovat kontakt na osobu blízkou osoby registrované. V případě ohrožení, či dočasné indispozice registrované osoby, je možné kontaktovat a informovat příbuzné nebo známé

Informace o zdravotním stavu

 

Stejně tak, jako kontakty na osobu blízkou, jsou dobrovolné informace o zdravotním stavu, krevní skupině či trvale užívaných lécích registrované osoby, V případě dočasné indispozice mají záchranné složky okamžité informace o anamnéze pacienta

ICE
bottom of page