top of page

CREATED FOR CORPORATE SECTOR

IREW firmám a institucím

IREW umožňuje řadu funkcí pro interní i externí využití, zvyšuje loajalitu zaměstnanců k zaměstanavateli, může být relevantní konkurenční výhodou

APP_CARD_picture.png

>      registrujte vaši firmu

>>    registrujte zaměstnance

>>>  přiřazujte zaměstnance k firmě

Další odkazy

Pomůžeme vám seriózně informovat vaše zákazníky a dodavatele o začlenění vaší firmy do IREW

Přednosti systému a možnosti využití v praxi

IREW umožňuje řadu možností využití a nasazení. Kromě tvrdých funkcí, jednoznačně identifikovatelných a popsatelných, přináší i efekt větší loajality a firemní soudržnosti zaměstnanců se zaměstnavatelem. 

IDENTIFIKACE

Identifikace osob

Prověřování osob, jejichž identita či profesionální příslušnost může být z jakéhokoliv důvodu nejistá. Zejména zaměstnanci vyslaní jiným zaměstnavatelem, jako například, řidiči kamionů, či jiných doručovatelů, revizních a servisních techniků, jiných návštěv

Identifikace osoby v předstihu

Jednotná identifikace osob všech národností 

Systém IREW'EEV je celosvětový. Všechny registrované osoby se prokazují stejným identifikačním prostředkem, bez ohledu na národnost nebo státní příslušnost

Informace o vzdělání, dovednostech, jazykových schopnostech apod.

Vyžádání čísla karty očekávaného pracovníka umožňuje jeho identifikaci dokonce ještě před tím než do firmy přijede. V případě nesrovnalostí má uživatel možnost takového pracovníka odmítnout event. vyžádat si pracovníka jiného  

V systému IREW je možno nalézt informace o vzdělání, dovednostech nebo jazykových schopnostech osoby, řidičských a jiných oprávněních apod.

MOŽNO VYŽADOVAT

Identifikaci osoby prostřednictvím karty IREW'EEV je možno vyžadovat

Na rozdíl od jiných průkazů totožnosti s vyšším stupněm ochrany jako např. Občanského průkazu či Cestovního pasu je prokázání totožnosti prostřednictvím systému IREW možno striktně vyžadovat. Registrace zaměstnanců v systému IREW může být např. jednou z podmínek pro účast ve výběrových řízeních apod.

ZDROJ INFORMACÍ

Možnost sdílení informací o školeních, oprávněních atd.

Sdílejte informace o školeních, speciálních pracovních oprávněních svých zaměstnanců se svými odběrateli. Přidávejte vlastní pole a nahrávejte potřebné dokumenty.

* Tato funkce se připravuje

Hodnocení zaměstnanců a sdílení hodnocení předchozích zaměstnavatelů

IREW obsahuje hodnocení pracovníků jejich předchozími zaměstnavateli a to i zahraničními. Zároveň umožňuje ohodnotit pracovníka při jeho odchodu od stávajícího zaměstnavatele pro potřeby zaměstnavatelů budoucích. 

MANAGEMENT ELEKTRONICKÝCH OPRÁVNĚNÍ

Interní elektronická oprávnění

Externí elektronická oprávnění

eID IREW Card je vybavena čipem MAFIRE-DESFIRE, který umožňuje čtení čísla karty, většinou moderních přístupových a docházkových systémů. Kartu je možno využít pro interní potřebu a není nutné zavádět vlastní identifikátory

Věrnostní programy

eID IREW Card je vybavena čipem MAFIRE-DESFIRE, který umožňuje čtení čísla karty většinou moderních přístupových a docházkových systémů. Kartu je možno využít pro udělování oprávnění externím zaměstnancům, jako např. přístup do vyskladňovacích a manipulačních zón, společných ale neveřejných prostor 

eID IREW Card je vybavena čipem MAFIRE-DESFIRE, který umožňuje načítání ostatních dat, jako jsou věrnostní programy, načítání bodů atd.

PŘÍMÝ KONTAKT

Rychlý kontakt na přímého nadřízeného externího pracovníka

Kromě základních údajů o zaměstnavateli obsahuje IREW i kontakt na přímého nadřízeného daného externího pracovníka. V případě potřeby řešení jakýchkoliv záležitostí má uživatel možnost kontaktovat konkrétní odpovědnou osobu

Kontakt na bývalé zaměstnance

IREW dává možnost kontaktovat např. i bývalé zaměstnance a to i v případě, že se jejich kontaktní údaje kompletně změnily, např. prostřednictvím jejich současného zaměstnavatele

ICE  |  in case of emmergency

v případě ohrožení osoby

v situacích dočasné indispozice

Kontakt na osobu blízkou

IREW může obsahovat kontakt na osobu blízkou, osoby registrované. V případě ohrožení, či dočasné indispozice registrované osoby, je možné kontaktovat a informovat příbuzné nebo známé

Informace o zdravotním stavu

 

Stejně tak, jako kontakty na osobu blízkou, jsou dobrovolné informace o zdravotním stavu, krevní skupině či trvale užívaných lécích registrované osoby, V případě dočasné indispozice mají záchranné složky okamžité informace o anamnéze pacienta

bottom of page