top of page

Dvě propojené platformy

> jeden systém

IREW'EEV pracuje na bázi dvou vzájemně propojených platforem. Data na těchto platformách mohou být pro kontrolu následně porovnána a případné neshody odhaleny

Pro udržení stoprocentní autenticity dat v registru jsou jasně stanovené podmínky pro registraci osob a následnou editaci klíčových dat. Přísné procesy jsou stanoveny pro registraci a autorizaci registrovaných firem.

PLATFORMA 1

ONLINE APLIKACE

IREW online

PLATFORMA 2

IDENTIFIKAČNÍ KARTY

EEV Card

Online PC aplikace a aplikace pro mobilní telefony.

Prostřednictvím elektronických aplikací lze rychle ověřit data uvedená na platformě 2 - identifikační kartě.

Každá registrovaná osoba IREW může být držitelem identifikační karty, kterou prokazuje svou totožnost, v rámci plnění pracovních povinností i soukromých aktivit.

Karta obsahuje pouze základní, běžně dostupné a běžně sdělované informace. Liší se tím od oficiálních průkazů totožnosti. Informace na identifikační kartě jsou vázané na webovou

databázi, kde je možné autenticitu karty resp. dat na kartě a tím i identitu osoby ověřit v druhém stupni.

Aplikace obsahuje stejná data jako platforma 2 (identifikační karta) rozšířená o další informace, která uživatel sám uvede ve svém osobním profilu, jako např. informace o znalostech a dovednostech,

či svém zdravotním stavu pro případ nouze. 

Další informace, zejména příslušnost k aktuálnímu zaměstnavateli jsou přiřazovány automaticky, zařazením osoby stávajícím zaměstnavatelem mezi své zaměstnance.

Prostřednictvím aplikace pro mobilní

zařízení, lze načíst účet registrované

osoby pomocí QR kódu, umístěným 

na zadní straně identifikační karty.

Zabezpečení identifikační karty IREW je na velmi vysoké úrovni. Karta obsahuje řadu viditelných i skrytých ochranných prvků. 

Karta je chráněna Státní tiskárnou cenin České republiky.

Implementovaný čip HID MIFARE® DESFire® EV1 umožňuje komunikaci karet s řadou elektronických zařízení u ukládání mnoha druhů informací.

více

 Propojením obou platforem, se systém stává spolehlivým

a neprolomitelným identifikačním nástrojem 

data na obou platformách se musí shodovat včetně fotografie osoby 

VÍCE O PLATFORMÁCH

eID card

IREW eID CARD 'EEV

platforma IREW 2 - elektronická identifikační karta s vysokým stupněm ochrany a zabezpečení

Každá registrovaná osoba IREW může být držitelem jednoho ze dvou druhů identifikační karty, kterou se následně prokazuje v rámci plnění pracovních povinností i soukromých aktivit.

EEV GENERAL CARD (doporučujeme) - karta nese pouze základní běžně dostupné a běžně sdělované informace o jejím držiteli. Je použitelná jako identifikátor u více zaměstnavatelů, riziko zneužití je téměř nulové

EEV LIMITED CARD - zaměstnanecká karta s uvedením současného hlavního zaměstnavatele na zadní straně identifikační karty a dalších identifikačních znaků zaměstnance včetně vlastnoručního podpisu

Informace na kartě jsou vždy vázané na webovou databázi, kde je možné autenticitu dat resp. osoby ověřit ve druhém stupni. Díky této návaznosti vykazuje systém vysoký stupeň kredibility.

Identifikační karta s vysokým stupněm zabezpečení a ochrany

Karta obsahuje stejné nebo obdobné ochranné prvky používané na oficiálních (státních) identifikačních kartách

Pro vyšší bezpečnost je platnost karty omezena na 5 let od jejího vydání. Po skončení platnosti je nutno požádat o vystavení nové karty

ELEKTRONICKÁ OCHRANA

> QR kód s elektronickou adresou držitele karty

> Čárový kód pro automatizovanou identifikaci osoby

> Čip HID MIFARE® DESFire® EV1

GRAFICKÁ OCHRANA

> interferenční antikopírovací rastry

> golišové prvky 

> barva s UV fluorescencí

> OVI barva se sklopným efektem

> mikrotexty

> folie s holografickým motivem IREW

> reliefní prvky

> další skryté ochrané prvky

Webová aplikace IREW'EEV online jako primární platforma systému IREW. Prostřednictvím on-line aplikace je možno ověřit data na platformě 1 (identifikační kartě) držitele karty. Právě díky druhé platformě není nutné, aby identifikační karta obsahovala jednoznačné a tedy citlivé údaje o držiteli karty. Citlivá data držitelů karet jsou ověřována v bezpečném prostředí na pozadí. Jsou věřejně nepřístupná, avšak důkladně ověřená autoritou registru.

Data o osobách, firmách a institucích v databázi (jejich správnost a autenticita) jsou řízena autoritou registru.

 

Přenos dat pro webovou aplikaci je šifrován. 

Procesy zpracovávané na webovém pozadí

ověření dat na platformě 1 (identifikační kartě) držitele karty

 

detailní informace o osobách (zveřejněné uživateli)

 

informace o zaměstnavateli

 

administrace osobních účtů 

 

administrace firemních účtů

IREW online

platfoma IREW 1 - online aplikace pro ověření identity osoby v druhém stupni

IREW'EEV

HID MIFARE® DESFire® EV1.

Tyto čipy jsou navrženy pro různé aplikace, které vyžadují nejvyšší úrovně zabezpečení, zahrnující řízení přístupu a identifikaci biometrickými prvky, bezhotovostní prodeje, veřejnou dopravu, prodeje vstupenek a zákaznické věrnostní karty. MIFARE DESFire EV1 je výjimečně trvanlivý čip pro systémy s logickým přístupem a biometrickou identifikací. Karta má dynamickou paměť o velikosti 4 kByty, která je uspořádána do snadno definovatelných aplikačních složek a datových souborů. Data, která se na kartě s čipem MIFARE DESFire EV1 nacházejí mohou být zakódována/kryptována pomocí vysoce bezpečného algoritmu AES 128 (Advanced Encryption Standard) zajišťujícího, že data na kartě jsou zabezpečena, jak před přenosem, během přenosu tak i po něm stejně tak, jako mezi složkami a soubory uvnitř samotné karty. Do jediné karty může být zabudována technologie čtení/zápisu 13.56 MHz MIFARE DESFire EV1. Tato  karta je vhodná pro přidání aplikací MIFARE DESFire EV1 k již existujícímu systému řízení přístupu založenému na kartách HID Prox.

 

Tam, kde je zabezpečení a provedení karet obzvláště důležité, mohou být karty HID MIFARE DESFire EV1 opatřeny vizuálními zabezpečovacími prvky a prvky zabraňujícími padělání jako například hologramy, ultrafialovými fluorescenčními inkousty, mikro-znaky nebo symboly dle přání zákazníka. Těmito prvky je možné rychle a snadno identifikovat autentické karty

Propojením a navázáním informací uvedených na identifikační kartě s údaji ve webové databázi a dalším výhodám, se IREW eID Card stává neprolomitelným identifikátorem, který nemá podobnou alternativu

Propojení eID Card s webovou aplikací 

Bezpečná karta

Grafické zpracování IREW eID Card je chráněno Státní tiskárnou cenin České republiky

Karta samotná obsahuje základní údaje o jejím držiteli. To slouží pro velmi rychlou identifikaci jejího držitele. Slouží jako běžná ID karta s vysokým stupněm zabezpečení

QR-kód umístěný na zadní straně a slouží pro rychlou identifikaci osob v druhém stupni autorizace. Načtením v aplikaci IREW se zobrazí informace o osobě z elektronického registru

HID MIFARE® DESFire® EV1

Karta je vybavena elektronickým čipem s kapacitou 4 kB. Kromě informací o držiteli karty, které karta nese - dá se použít jako identifikátor pro externí zařízení                                                                                                více...

Personifikace karet - data o osobě včetně fotografie je prováděna laserovým gravírováním hluboko do povrchu karty.​

QR-kód pro čtení dat z webové aplikace je stejně jako ostatní údaje na kartě aplikován laserovým gravírováním 

Pro snadnější identifikaci může být na zadní straně karty uveden současný zaměstnavatel 

                               více - druhy karet

Mac_app_01.png
app
MAFIRE
cards
bottom of page