top of page
home-up

Systém jednotné mezinárodní 

identifikace osob

MEZINÁRODNÍ IDENTIFIKAČNÍ PRŮKAZ

MEZINÁRODNÍ WEBOVÁ DATABÁZE

duální identifikační systém pro korporátní sféru

Bez použití oficiálních osobních dokladů a za použití základní identifikačních dat, umožňuje IREW rychlé a spolehlivé prověření identity osoby, její profesní příslušnosti k aktuálnímu zaměstnavateli a další sdílené informace. Systém zárověň umožňuje mnoho dalších funkcí využitelných v profesionálním i osobním životě.

EEV Card

IREW on-line app

Systém dvoustupňového ověřování IREW'EEV

při identifikaci osob je zcela jedinečný - nemá alternativu. Zaručuje autenticitu dat o osobě za použití pouze základních údajů, jako jsou jméno a příjmení osoby.

Citlivé údaje o registrovaných osobách a jednoznačné identifikátory jsou zpracovány na pozadí - v databázi osob operátorem registru

Dual system

Identifikace a evidence osob jako základ bezpečnosti

- výrazným způsobem snižuje rizika spojená se stykem s neznámými osobami.  Zejména se jedná o vstup neoprávněných osob do soukromých objektů, předávání zboží nebo cenností neověřeným osobám, sdělování informací důvěrného charakteru a podobně.

Zpracování osobních dat na IREW odpovídá požadavkům GDPR a dalším pravidlům jejich ochrany. Více ZDE

GLOBAL DATA PROTECTION REGULATION

Identifikace prostřednictvím EEV Card a IREW online 

IREW je celosvětový systém. Všichni uživatelé využívají stejné platformy, bez ohledu na národnost nebo státní příslušnost - stejné identifikační karty, stejnou online aplikaci.  Výchozím jazykem pro platformu identifikačních karet a údajů o jejich držitelích je anglický jazyk. Online aplikace pracuje s několika jazykovými mutacemi.

Vytvořeno pro korporátní sféru

MOŽNO VYŽADOVAT

Stanovte pravidla identifikace externích osob

Na rozdíl od ostatních relevantních (oficiálních) dokladů totožnosti, může být prokazování identity osob prostřednictvím IREW striktně vyžadováno - např. zaměstnancem ostrahy nebo recepce, ale i jinou soukromou osobou.

NEPROLOMITELNÝ

Díky propojení platforem identifikační karty a on-line aplikace je systém prakticky neprolomitelný.

I v případě úspěšného prolomení zabezpečení jedné z platforem lze pravost identity osoby ověřit z platformy druhé. Pravděpodobnost úspěšného prolomení obou platforem je mizivá.

Check_mobile_01.jpg
Check_PC_01.jpg

>  Ověření identity osob

<  Identifikace bez rizika zneužití osobních dat

o  Udělování elektronických oprávnění

#  další možnosti interního a externího využití 

náš tip

Zejména firmám a institucím dává IREW nástroj pro stanovení pravidel prověřování osob, které jsou i nejsou jejich kmenovými zaměstnanci. Pravidla identifikace osob prostřednictvím IREW mohou být jasně stanovena např. zanesena ve vnitřních směrnicích firmy

Nabídněte možnost prověření vašich zaměstnanců svým partnerům a použijte IREW jako vaši konkurenční výhodu

FIRMÁM | INSTITUCÍM

Založte na IREW firemní účet a přidávejte své zaměstnance. Sdílejte s vašimi zákazníky odběrateli. Využívejte další možnosti, které IREW firmám a institucím nabízí

Nechte si zřídit svůj profesionální účet na IREW.

Prezentujte své znalosti a dovednosti, využívejte další možnosti, které IREW uživatelům nabízí

OSOBÁM | ZAMĚSTNANCŮM

Čtení EEV Card

OVĚŘENÍ INFORMACÍ O DRŽITELI KARTY

Ověření informací o držiteli karty je možné manuálním zadáním čísla karty ve webové aplikaci nebo automaticky načtením některého z kódů karty (čárový kód nebo QR-kód)

WELCOME

please, scan your

EEV Card

OPRÁVNĚNÍ A PŘÍSTUPY

Identifikační karty jsou vybaveny běžně používaným čipem MAFIRE DESFire EV1, který lze číst již instalovanými zařízeními jako např. přístupovými nebo docházkovýmí systémy.

Doporučená technologická řešení - zařízení pro čtení a zobrazování dat z identifikačních karet a následnou kontrolu na serveru IREW

čtecí informační terminál s možností zrcadlení zobrazených informací ze serveru IREW na externím monitoru

čtečky kódů - umožňují čtení kódů z identifikačních karet a následnou kontrolu dat na serveru IREW

mobilní čtečka kódů s možnsotí přímého zobrazení informací ze serveru IREW

Jakýkoliv mobilní telefon - prostřednictvím aplikace 

(čtečky QR-kódu) zle zobrazit informace ze serveru IREW

 Stanovte pravidla identifikace osob 

 prostřednictvím bezpečného systému 

Christine

 

Pro svoji identifikaci mimo úřady nemusím používat oficiální průkazy s mými osobními údaji. Prostě nechci předkládat občanský průkaz jen tak každému..

IREW mi umožňuje, dostatečně prokázat svoji identitu a zároveň chránit svá osobní data. 

Prostřednictvím EEV Card je mi povolen přístup do naší firmy i do fitka.

PRIVAT

Peter | manažer

Všichni naši řidiči jsou vybaveni průkazy IREW. Naši zákazníci mohou i dlouho před nakládkou snadno ověřit, zda je řidič opravdu naším zaměstnancem nebo spolupracovníkem. 

Obzvláště důležité je to u zákazníků, kteří obchodují

s citlivým zbožím. 

 

Logistika jako celek dlouho postrádala podobný nástroj ochrany.

TRANSPORT

Adam | manažer

Na rozdíl od oficiálních dokladů, jako jsou občanské průkazy či cestovní pasy, můžeme identifikaci osob prostřednictvím IREW striktně vyžadovat. Zejména u řidičů kamionů, kde jsou (v našem případě) rizika nejvyšší.

Případná krádež zásilky "fantomovou" firmou je proto naprosto vyloučena!

LOGISTICS

Martin | ředitel

IREW nám dal nástroj, jak rychle a spolehlivě ověřit identitu osob navštěvujících naši firmu. Stanovili jsme jasná interní pravidla, která musí všichni respektovat.

Kromě jiného máme s IREW absolutní přehled o pohybu interních a hlavně externích pracovníků ve všech pobočkách naší společnosti.

PRODUCTION

IREW´EEV v praxi

Office

IREW - CENTRAL EUROPE

HEAD OFFICE 

NYSA INTERNATIONAL a.s.

Bryksova 762/44

CZ-19800 Praha - Černý Most

CE@irew-eev.com

http://www.irew.website/cze

IREW - WEST EUROPE

CASTARA GmbH

Grosse-Elbstrasse 148-150

DE-22767 Hamburg

WE@irew-eev.com

www.irew.website/ger

IREW - EAST EUROPE

NYSA INTERNATIONAL LLC

Listevinska 1

UA-10000 Lviv-Pustomyty

EE@irew-eev.com

http://www.irew.website/rus

world-map.png

IREW - NORD AMERICA

NYSA INTERNATIONAL Corp.

1075 Lullins Station Rd

TN 38134 Memphis

NA@irew-eev.com

http://www.irew.website

IREW - ASIA

NYSA INTERNATIONAL Corp.

El Jabonero 124

PHL-20100 Cebu-City

AS@irew-eev.com

http://www.irew.website

bottom of page