top of page

Informace obchodním partnerům

Pomůžeme vám rychle a seriózně informovat obchodní partnery o vašem zařazení do systému IREW

 e-mail info

Odešlete vašim partnerům informativní e-mail přímo z aplikace IREW. Vyberte variantu (vzor) zprávy, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.

 

 

Zprávu je možné upravit podle vlastních požadavků a odeslat libovolnému počtu příjemců. 

e-info service

A

PROSÍME, PROVĚŘUJTE IDENTITU NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

 

 

Jsme firma registrovaná v systému IREW, a naši zaměstnanci jsou držiteli IREW eID karet a informujme naše partnery, aby prokazování identity našich zaměstnanců prostřednictvím IREW eID karet a systému IRWE'EEV vyžadovali

B

MOŽNOST OVĚŘENÍ IDENTITY EXTERNĆH ZAMĚSTNANCŮ STRIKTNĚ VYŽADOVÁNA

 

Jsme firma registrovaná v systému IREW,  a od určitého data (viz následující formulář) budeme od svých dodavatelů a ostatních partnerů STRIKTNĚ vyžadovat identifikaci jejich zaměstnanců prostřednictvím systému IREW'EEV

MOŽNOST OVĚŘENÍ IDENTITY EXTERNÍCH ZAMĚSTNANCŮ VÝHODOU

 

Jsme firma registrovaná v systému IREW,  a uvítali bychom možnost prověření zaměstnanců dodavatelských firem prostřednictvím sytému IREW'EEV

C

Form "A"

E-mail info - náhled informativního E-mailu pro sdělení ve smyslu:

A

VAŠE LOGO

ZVYŠUJEME ZABEZPEČENÍ A OCHRANU

 

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si vás informovat o začlenění naší společnosti do systému IREW.

V souvislosti s tím žádáme o úpravu pravidel při styku s našimi zaměstnanci

                                             

       IREW´EEV                                                 více informací

 

V zájmu vzájemné ochrany a bezpečnosti prosíme o ověřování identity všech osob deklarujících příslušnost k naší společnosti prostřednictvím identifikačních karet IREW eID Card.

 

Všichni naší pracovníci budou vybaveni identifikační kartou IREW eID Card

 

od : 0?.0?.2016.

 

Prostřednictvím systému IREW lze rychle a spolehlivě ověřit příslušnost našeho pracovníka k naší společnosti nebo k našemu smluvnímu partnerovi.

 

Číslo IREW eID Card pracovníka, se kterým jste jednali poznamenejte do případných dokumentů s ním vyřizovaných:

  • CMR nákladní listu

  • montážního listu

  • předávacího protokolu

 

 

Poznámky:

Karta IREW může být z vaší strany po našem zaměstnanci striktně vyžadována. V případě, že námi vyslaný pracovník nebude schopen prokázat svoji identitu a profesní příslušnost prostřednictvím IREW eID Card, ihned nás prosím informujte.

 

Pravost a aktuálnost IREW eID Card údaje zde uvedené, příslušnost jejího držitele k deklarovanému je možné rychle a jednoduše ověřit na:

www.irew.online ověřením čísla IREW’EEV eID Card nebo IREW osobního čísla ve webové databázi.

 

 

Identitu osob a jejich příslušnost k naší společnosti ověřujte i opakovaně pokaždé, kdy s takovými osobami přijdete do styku.

 

 

Recipročně:

Zároveň bychom uvítali stejnou možnost ověřování identity a profesní příslušnosti vašich pracovníků našimi zaměstnanci.

 

Děkujeme za spolupráci

Vaše firma

Ulice a číslo popisné

Město

PSČ

 

Více informací na www.irew-eev.com

PROSÍME, PROVĚŘUJTE IDENTITU NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

 

Jsme firma registrovaná v systému IREW, naši zaměstnaci jsou držiteli IREW iID karet a informujme naše partnery, aby prokazování identity našich zaměstnanců prostřednic-tvím IREW eID karet a systému IRWE'EEV vyžadovali

náhled e-mailu

"B"

B

E-mail info - náhled informativního E-mailu pro sdělení ve smyslu:

MOŽNOST OVĚŘENÍ IDENTITY ZAMĚSTNANCŮ EXTERNÍCH STRIKTNĚ VYŽADOVÁNA

Jsme firma registrovaná v systému IREW,  a od určitého data (viz následující formulář) budeme od svých dodavatelů a ostatních partnerů STRIKTNĚ vyžadovat identifikaci jejich zaměstnanců prostřednictvím systému IREW'EEV

náhled e-mailu

VAŠE LOGO

ZVYŠUJEME INTERNÍ ZABEZPEČENÍ

Vážení obchodní partneři,

v zájmu vzájemné ochrany a bezpečnosti zavádí naše společnost systém prověřování externích pracovníků – jejich identity a profesní příslušnosti k deklarovanému zaměstnavateli.

 

                                             

       IREW´EEV                                                 více informací

V souvislosti s tím vás žádáme o

  • registraci vaší společnosti v IREW

  • registraci vašich zaměstnanců, kteří přichází nějakým způsobem do styku s naší společností v IREW resp. jejich přiřazení již registrovaných osob k vaší společnosti.

      (zejména řidičů, obchodních zástupců, servisních techniků, pracovníků údržby atd.)

  • vybavení vašich zaměstnanců identifikačními kartami IREW’EEE eID Card a

  • přiřazení vašich zaměstnanců k vaší společnosti

 

 více informací na www.irew-eev.com

 

 

Od 0?.0?.2016. nebudou osoby, jejihž identita a profesní příslušnost nebude možná ověřit prostřednictvím IREW’EEV, vpouštění do areálu naší společnosti.

 

Více informací na www.irew-eev.com

 

Děkujeme za spolupráci

Vaše firma

Ulice a číslo popisné

Město

PSČ

Více informací na www.irew-eev.com

"C"

E-mail info - náhled informativního E-mailu pro sdělení ve smyslu:

C

náhled e-mailu

MOŽNOST OVĚŘENÍ EXTERNÍCH ZAMĚSTNANCŮ VÝHODOU

Jsme firma registrovaná v systému IREW a

uvítali bychom možnost prověření zaměstnanců dodavatelských firem prostřednictvím sytému IREW

VAŠE LOGO

ZVYŠUJEME INTERNÍ ZABEZPEČENÍ

Vážení obchodní partneři,

v zájmu ochrany a bezpečnosti zavádí naše společnost povinnost prověřování externích pracovníků – jejich identity a profesní příslušnosti k deklarovanému zaměstnavateli.

 

                                             

       IREW´EEV                                                 více informací

 

V souvislosti s tím vás jako našeho obchodního partnera žádáme o

  • registraci vaší společnosti v IREW

  • registraci vašich zaměstnanců v IREW resp. přiřazení již registrovaných osob k účtu vaší společnosti.

  • vybavení vašich zaměstnanců identifikačními kartami IREW’EEE eID Card

 

Opatření se týká zejména osob (vašich zaměstnanců) vysílaných do naší společnosti jako např. řidičů, obchodních zástupců, servisních techniků atd.)

 

Registrací svých pracovníků v IREW výrazně usnadníte a urychlíte jejich odbavení v naší společnosti.

 

Děkujeme za spolupráci

Vaše firma

Ulice a číslo popisné

Město

PSČ

Více informací na www.irew-eev.com

bottom of page